BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

Cung cấp thông tin bãi đỗ theo thời gian thực, tìm kiếm dễ dàng, đặt chỗ nhanh chóng, thanh toán linh hoạt.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH

Hệ thống quản trị

Cấu hình lịch đỗ và phí đỗ xe, quản trị hệ thống, quản trị người dùng. Giám sát hoạt động bãi đỗ qua camera.

Ứng dụng cho chủ phương tiện

Tìm kiếm và tra cứu thông tin bãi đỗ dễ dàng, đặt chỗ nhanh chóng, thanh toán linh hoạt qua mobile. Hỗ trợ dẫn đường, xem trực tiếp hình ảnh bãi đỗ qua camera.

Hệ thống phân tích, thống kê

Báo cáo doanh thu, thống kê số lượng đặt chỗ theo thời gian. Phân tích và đưa ra các dự báo hiệu suât trong tương lai.

Open API

Cung cấp dữ liệu mở về đỗ xe. Các API cho phép lấy thông tin về đỗ xe(Trạng thái, phí đỗ xe, lịch đỗ).

Ứng dụng cho nhân viên bảo vệ

Kiểm tra thông tin xe vào/ra. Phát hiện các phương tiện vi phạm (đỗ chưa thanh toán, đỗ sai vị trí). Thống kê số lượt đỗ theo ngày.

HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

Tải ứng dụng tại