CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MYPARKING là website thương mại điện tử bán hàng do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể là chỉ thực hiện hoạt động GIỚI THIỆU sản phẩm, dịch vụ bằng cách đưa ra các thông tin sản phẩm, dịch vụ tại Website để Người dùng truy cập tìm hiểu về dịch vụ và do đó MYPARKING sẽ KHÔNG THỰC HIỆN THU THẬP BẤT CỨ THÔNG TIN NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG .

Khi có thắc mắc hay khiếu nại về vấn đề chính sách bảo mật trên trang web của MYPARKING, Người dùng có quyền yêu cầu xử lý thắc mắc/khiếu nại trực tiếp qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1800-8000 (nhánh 1) hoặc gửi thắc mắc/khiếu nại đến email CSKH@myparking.vn . MYPARKING sẽ nỗ lực và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Người dùng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận các yêu cầu của Người dùng.

Chính sách bảo mật thông tin này có thể được MYPARKING cập nhật theo nhu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi có sự thay đổi chính sách, MYPARKING sẽ thông báo trên trang web MYPARKING cùng với Chính sách bảo mật được cập nhật.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 02/08/2021.